Dobříň

MO MZDR 15757/2020-26/MIN/KAN – opatření od 27.7.2020 do odvolání zákaz nebo omezení pro veřejné i soukromé převážně venkovní akce s účastí ve stejný čas 1.000 osob nebo 500 osob koná-li se akce převážně ve vnitřních prostorech stavby a zakazuje se pohyb a pobyt bez roušek ve vnitřních prostorách ve stejný čas 100 lidí

MO MZDR – zákaz a omezení hromadných akcí s účinností od 27.7.2020 do odvolání

Vyvěšeno:        Sejmuto: