Dobříň

Úřední deska

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce

 

POZVÁNKA

na 2.zasedání Zastupitelstva obce Dobříň konaného v roce 2015

dne 16.3.2015 od 18.00 hodin

 

Program :

  1. Zahájení a uvítání přítomných
  2. Určení ověřovatelů zápisu
  3. Hospodaření obce do 31.1.2015
  4. Rozpočtová změna č.1
  5. Žádost o dotaci OPŽP zahrada MŠ – zpracování žádosti a projektu
  6. Různé
  7. Závěr

 

Šárka Mrázková
starostka obce

Vyvěšeno: 09.03.2015       Sejmuto: 16.03.2015