Dobříň

Pozvánka na 3.zasedání Zastupitelstva obce

Pozvánka

na  3. zasedání  Zastupitelstva obce Dobříň konaného v roce 2015
dne 25.3.2015
Začátek od 18:00 hodin.

 

Program :

 1. Zahájení a uvítání přítomných
 2. Určení ověřovatelů zápisu
 3. Oprava povrchů dětské sportovní hřiště – vyhlášení výběrového řízení.
 4. Různé
 5. Závěr

 

V Dobříni dne 18.3.2015

 

Šárka Mrázková

starostka obce

Vyvěšeno: 18.03.2015       Sejmuto: 26.03.2015

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce

 

POZVÁNKA

na 2.zasedání Zastupitelstva obce Dobříň konaného v roce 2015

dne 16.3.2015 od 18.00 hodin

 

Program :

 1. Zahájení a uvítání přítomných
 2. Určení ověřovatelů zápisu
 3. Hospodaření obce do 31.1.2015
 4. Rozpočtová změna č.1
 5. Žádost o dotaci OPŽP zahrada MŠ – zpracování žádosti a projektu
 6. Různé
 7. Závěr

 

Šárka Mrázková
starostka obce

Vyvěšeno: 09.03.2015       Sejmuto: 16.03.2015