Dobříň

Pozvánka na 3.zasedání Zastupitelstva obce

Pozvánka

na  3. zasedání  Zastupitelstva obce Dobříň konaného v roce 2015
dne 25.3.2015
Začátek od 18:00 hodin.

 

Program :

  1. Zahájení a uvítání přítomných
  2. Určení ověřovatelů zápisu
  3. Oprava povrchů dětské sportovní hřiště – vyhlášení výběrového řízení.
  4. Různé
  5. Závěr

 

V Dobříni dne 18.3.2015

 

Šárka Mrázková

starostka obce

Vyvěšeno: 18.03.2015       Sejmuto: 26.03.2015