Dobříň

Svazek obcí Podřipsko – POZVÁNKA na Valnou hromadu + Návrh závěrečného účtu za rok 2020 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Podřipsko za rok 2020

Pozvanka na Valnou hromadu 8.6.2021

Podripsko – Zprava z prezkoumani 2020

Podripsko – vykaz zisku a ztraty 2020 v Kc

Podripsko – rozvaha 2020 v Kc

Podripsko – priloha 2020 v Kc

Podripsko – FIN 2020 v Kc

Podripsko – Navrh zaverecneho uctu DSO za rok 2020

Vyvěšeno: 19.05.2021       Sejmuto: 09.06.2021