Dobříň

Uzavírka železničního přejezdu P2414 a P2415 + Přechodná úprava provozu

Upozorňuji, že od pátku 10.6.2022 do pondělí 13.6.2022 bude přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci – silnice III/24049, III/24622 a místní komunikaci Chelčického, dle přiložené grafické přílohy z důvodu uzavírky železničního přejezdu č.P2415 v rámci revitalizace trati.

1.Přejezd č.P2414 v ulici Nádražní bude otevřen, ale zabezpečovací zařízení bude dne 10.6.2022 od 7.30 hodin do 18.30 hodin mimo provoz. Věnujte proto zvýšenou pozornost při přejíždění tohoto železničního přejezdu.
Vyloučení zařízení bude označeno dopravním značením uvedeném na přiloženém stanovisku od KŘP Ústeckého kraje, Územní odbor Litoměřice, Dopravní inspektorát.
V případě dotazů se tedy obracejte na tento inspektorát.
(stanovisko v příloze)

2.Přejezd č.P2415 v ulici Roudnická bude uzavřen od pátku 10.6.2022 od 7.30 hodin do pondělí 13.6.2022 do 6.30 hodin.
Objízdná trasa je vyznačena v přiloženém stanovisku.

Šárka Mrázková
starostka obce
Uzavření železničního přejezdu P2414 a P2415 červen 2022

Přechodná úprava provozu červen 2022

Vyvěšeno:        Sejmuto: