Dobříň

Usnesení vlády pro krizová opatření 8.10.2020 s rozkladem

č. 994 z 8. 10. 2020 vyhlášené pod č. 398/2020 Sb. (od 12. 10. 00:00 hod. do 25. 10. 23:59 hod.)
– týká se orgánů veřejné moci a správních orgánů (omezující opatření na pracovištích)

č. 995 z 8. 10. 2020 vyhlášené pod č. 399/2020 Sb. (od 9. 10. 00:00 hod. do 11. 10. 23:59 hod.)
– týká se hromadných akcí na přechodnou dobu od 9. do 11. 10.
– tímto UV zrušeno UV č. 958 z 30. 9. vyhlášené pod č. 392/2020 Sb.
– oproti UV č. 958 z 30. 9. (vyhlášené pod č. 392/2020 Sb.) jsou zde rozšířeny zákazy uvedené v bodu I/3 (herny, sportoviště ve vnitřních prostorech staveb, umělá koupaliště, bazény atd., zoologické zahrady, některé zájmové vzdělávání atd.), dále úpravy u provozoven stravovacích služeb, společenských klubů a nákupních center

č. 996 z 8. 10. 2020 vyhlášené pod č. 400/2020 Sb. (od 12. 10. 00:00 hod. do 25. 10. 23:59 hod.)
– týká se hromadných akcí od 12. 10., do 10 osob vnitřní prostory, do 20 osob vnější prostory s výjimkami a další zákazy a omezení, svatby od 19. 10. do 30 osob, omezeno právo na shromažďování, max. 500 osob s dalšími podmínkami

č. 997 z 8. 10. 2020 vyhlášené pod č. 401/2020 Sb. (od 12. 10. 00:00 hod. do 25. 10. 23:59 hod.)
– týká se školství (omezení provozů škol)

č. 998 z 8. 10. 2020 vyhlášené pod č. 402/2020 Sb. (od 9. 10. 00:00 hod. do 25. 10. 23:59 hod.)
– týká se poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb (zákaz návštěv zdravotnických zařízení, ve kterých se poskytuje lůžková péče a zařízení sociálních služeb s výjimkami)

Shrnutí v tiskové zprávě (viz příloha) a dále zasílám tiskovou zprávu MPSV (návrh změn ošetřovného pro krizové situace).

sb0162-2020
tiskova zprava
tiskova zprava MPSV

Vyvěšeno:        Sejmuto: