Dobříň

Slavnostní otevření ČOV Dobříň – 18.10.2019

Vážení občané,
dovoluji si Vás tímto pozvat spolu s vedením realizační firmy Ještědská stavební společnost, spol. s. r.o. na slavnostní otevření ČOV Dobříň, které se bude konat v pátek 18.10.2019 od 16.00 hodin na místě stavby, za účasti představitelů vedení firmy, obce a občanů.

Program :
16.00 sraz účastníků
16.15 slavnostní zahájení, stříhání pásky
16.30 prohlídka stavby

Šárka Mrázková, starostka obce

Vyvěšeno:        Sejmuto: