Dobříň

Veřejná vyhláška – Návrh opatření obecné povahy

Zastavení těžby dřeva smrků a borovic
VerejnaVyhlaska-ZastaveniTezbyDreva

Vyvěšeno: 15.09.2017       Sejmuto: 01.10.2017