Dobříň

Veřejná zakázka: Změna užívání části objektu – Dobříň

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace veřejné zakázky malého rozsahu
Verejna_zakazka-Zmena_uzivani_casti_objektu

Vyvěšeno: 08.08.2017       Sejmuto: 28.08.2017