Dobříň

Veřejná zakázka: Změna užívání části objektu – Dobříň

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace veřejné zakázky malého rozsahu
Změna užívání části objektu – Dobříň

Vyvěšeno: 19.07.2017       Sejmuto: 07.08.2017