Dobříň

Návrh rozpočtu obce na rok 2016

Návrh rozpočtu byl sestaven jako schodkový.
Návrh rozpočtu 2016

Vyvěšeno: 30.11.2015       Sejmuto: 16.12.2015