Dobříň

Oznámení o projednávání Návrhu územní studie plochy Z3 AP3 územního plánu

Návrh uzemní studie

Vyvěšeno: 28.08.2014       Sejmuto: 12.09.2014