Dobříň

Aktuality

Přerušení dodávky vody

Upozorňujeme, že z důvodu opravy vodovodního řádu bude ve středu 13.4.2022 od 8.00 do 11.00 hodin v naší obci přerušena dodávka vody.

Vyvěšeno:        Sejmuto:

Projekt – *Dobříň – nakládání s odpady*


Projekt podpořil Ústecký kraj

Cílem projektu je snížení měrné produkce směsného komunálního odpadu. Cíle projektu bude dosaženo především optimalizací systému nakládání s bioodpadem. Obec pořídila dva velkoobjemové kontejnery, které jsou umístěny jednak u fotbalového hřiště a jednak v areálu ČOV, kde se nachází sběrné místo. Sběrné místo bylo vybaveno mobilním eko-skladem pro skladování papíru. Dále byl pořízen mobilní štěpkovač a elektrotříkolka, která bude sloužit ke svozu bioodpadu vznikajícího při údržbě veřejných prostranství.
Projekt podpořil Ústecký kraj.

Vyvěšeno:        Sejmuto:

Slavnostní otevření ČOV Dobříň – 18.10.2019

Vážení občané,
dovoluji si Vás tímto pozvat spolu s vedením realizační firmy Ještědská stavební společnost, spol. s. r.o. na slavnostní otevření ČOV Dobříň, které se bude konat v pátek 18.10.2019 od 16.00 hodin na místě stavby, za účasti představitelů vedení firmy, obce a občanů.

Program :
16.00 sraz účastníků
16.15 slavnostní zahájení, stříhání pásky
16.30 prohlídka stavby

Šárka Mrázková, starostka obce

Vyvěšeno:        Sejmuto: