Dobříň

Aktuality

Projekt – *Dobříň – nakládání s odpady*


Projekt podpořil Ústecký kraj

Cílem projektu je snížení měrné produkce směsného komunálního odpadu. Cíle projektu bude dosaženo především optimalizací systému nakládání s bioodpadem. Obec pořídila dva velkoobjemové kontejnery, které jsou umístěny jednak u fotbalového hřiště a jednak v areálu ČOV, kde se nachází sběrné místo. Sběrné místo bylo vybaveno mobilním eko-skladem pro skladování papíru. Dále byl pořízen mobilní štěpkovač a elektrotříkolka, která bude sloužit ke svozu bioodpadu vznikajícího při údržbě veřejných prostranství.
Projekt podpořil Ústecký kraj.

Vyvěšeno:        Sejmuto:

Slavnostní otevření ČOV Dobříň – 18.10.2019

Vážení občané,
dovoluji si Vás tímto pozvat spolu s vedením realizační firmy Ještědská stavební společnost, spol. s. r.o. na slavnostní otevření ČOV Dobříň, které se bude konat v pátek 18.10.2019 od 16.00 hodin na místě stavby, za účasti představitelů vedení firmy, obce a občanů.

Program :
16.00 sraz účastníků
16.15 slavnostní zahájení, stříhání pásky
16.30 prohlídka stavby

Šárka Mrázková, starostka obce

Vyvěšeno:        Sejmuto:

Tříkrálová sbírka – 2019

Vážení občané,
chtěla bych Vám předat poděkování Farní charity v Roudnici nad Labem za příspěvek do kasiček tříkrálových koledníků a seznámit Vás s výtěžkem Tříkrálové sbírky, která proběhla v naší obci, Roudnici nad Labem a okolí.
I já za sebe děkuji všem, kteří jste přispěli do Tříkrálové sbírky a samozřejmě jsem pyšná na naše malé koledníky:)
Do 3 kasiček jsme v naší obci přispěli částkou 17.028,-Kč (loňský rok 2018 – byla vybraná částka 14.493,-Kč)

1.skupinka :
– vedoucí Romana Staňová
– koledníci Evelína Murňáková,Viktorie a Denisa Hanzlíková
vybraná částka 6.454,-Kč

2.skupinka :
– vedoucí Šárka Mrázková
– koledníci Karel Zámostný, Adélka Adeltová, Kryštof Coufal, Tereza Hodanová
vybraná částka 6.335,-Kč

3.skupinka
– vedoucí Radana Adeltová
– koledníci Denisa Hodanová, Klára Coufalová, Šárka Tomíková, Jan Roháček
vybraná částka 4.239,-Kč

V příložených souborech najdete poděkování Farní charity, přehled výtěžků podle místa koledování a fotografie našich koledníků:)

Šárka Mrázková
starostka obce

Podekovani Farni charita-2019
Prehled vytezku dle mista koledovani-2019

Vyvěšeno:        Sejmuto: