Dobříň

Úřední deska

3. Megablešák a Den otevřených dveří v Kočičím útulku

Zveme všechny občany v sobotu dne 14.5.2016 od 11 do 17 hodin do
Kočičího domova Sluníčko v Dobříni na charitativní bazárek a den otevřených
dveří útulku.
Můžete se těšit na tombolu a možnost občerstvení. Veškerý výtěžek z akce
bude použit na péči o bezprizorní kočičky v útulku.
kocici_blesak

Vyvěšeno: 09.05.2016       Sejmuto: 14.05.2016