Dobříň

COVID-19 a související informace

Mimořádné opatření Ministerstva Zdravotnictví

MO MZ, č. j. MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN z 9. 9. (od 10. 9.)
Týká se zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest ve vnitřních prostorech staveb (mimo bydliště, míst ubytování a některých častí škol a školských zařízení) a prostředcích veřejné dopravy s výjimkami.
MO noseni OOP

Vyvěšeno: 10.09.2020       Sejmuto: